Beaker บีกเกอร์พลาสติก ขนาด 200 ml 500 ml

?Beaker บีกเกอร์พลาสติก ขนาด 200 ml 500 ml
?200ml สูง 85mm กว้าง 60mm ราคา89.-
?500ml สูง 105mm กว้าง 90mm ราคา99.-
ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือใช้ประโยชน์ในการตวงของเหลวอื่นๆ
คำเตือน: ไม่ควรให้บีกเกอร์โดนความร้อนโดยตรง
???? การขนส่งสินค้า
?กทม.1-2 วัน (ไม่นับวันส่งสินค้า)
?ต่างจังหวัด 3-4 วัน (ไม่นับวันส่ง)

ADD LINE

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Beaker บีกเกอร์พลาสติก ขนาด 200 ml 500 ml Beaker บีกเกอร์พลาสติก ขนาด 200 ml 500 ml Beaker บีกเกอร์พลาสติก ขนาด 200 ml 500 ml