ขายเคมีอุตสาหกรรม เคมีอาหาร เคมีเครื่องสำอาง กรดอะซิติก / กรดน้ำส้ม (Acetic Acid Glacial 99.85%)

Acetic Acid รายละเอียดสินค้าโดยย่อ กรดอะซิติก (Acetic Acid) หรือกรดน้ำส้มเป็นกรดอินทรีย์ (Organic Acid)

 

มีสูตรทางเคมีคือ CH3COOH เป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน แสบจมูก ระเหยได้ จัดเป็นวัตถุดิบสำคัญที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมด้านการเกษตร การทำถุงมือยาง การทำเส้นด้ายยางยืด เป็นต้น

CAS Number : 64-19-7 การนำไปใช้งาน/คุณสมบัติสินค้า -ใช้เป็นสารเคมีสำคัญในการทำปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตสารอนุพันธ์ของกรดอะซิติก ได้แก่ ไวนิลอะซิเตท กรดเทเรฟทาลิค อะซิเตทเอสเทอร์ อะซิติกแอนไฮไดร์ เซลลูโลสอะซิเตท ฯลฯ คำแนะนำในการใช้งาน –

ใช้ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ข้อมูลการจัดเก็บ

  1. เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  2. เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำและแห้ง
  3. เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  4. เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง
  5. เก็บไว้ให้ห่างจากเส้นใยหรือเสื้อผ้าหรือวัสดุไวไฟ
  6. แหล่งจัดเก็บเข้าออกได้สะดวก

Leave a Reply