เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม – ปัญญาเคมีภัณฑ์ ครบเครื่องเรื่องเคมี

NO. PRODUCT ORINGIN PACKING
1 Aceton Local,Japan 160 KGS./DRUM
2 Aceric acid U.S.A,China,Japan 30 KGS./DRUM
3 Activated carbon Local 25 KGS./BAG
4 Aluminium hydroxide Japan 50 KGS./BAG
5 Aluminium Sulphate Local 50 KGS./BAG
6 Ammonium Choride Japan 25 KGS./BAG
7 Ammonium persulphate Japan,China 25 KGS./BAG
8 ANTIFOAM KS-10 Local 30 KGS./DRUM
9 Ascorbie acid China,BASF 25 KGS./BAG
10 ASPARTAME China 25 KGS./DRUM
11 Borax U.S.A,Holland 25 KGS./BAG
12 Boric acid U.S.A,Holland 25 KGS./BAG
13 Calcium chloride Japan,China 25 KGS./BAG
14 Calcium hypochlorie 60-65% Japan,China,Indo 15,50 KGS./DRUM
15 Calcium hypochlorie 70% Japan,China 40 KGS./DRUM
16 Calcium lactate Taiwan,Balgium 25 KGS./BAG
17 Caramal Local,U.S.A 30 KGS./DRUM
18 Carboxyy methyl cellulose(CMC) Japan,Holland 25 KGS./BAG
19 Carbon black Local 25 KGS./BAG
20 Caustic soda flake 98-99% Taiwan,Local,China 25 KGS./BAG
21 Chromic acid Germany 50 KGS./DRUM
22 Citric acid China,Local 25 KGS./BAG
23 Copper Oxide Local 20 KGS./BAG
24 Copper sulphate Local 25 KGS./BAG
25 Corn Steach Local 25 KGS./BAG
26 Corn grutien Local,Australia 25 KGS./BAG
27 Dextrose monohydrate Local 25 KGS./BAG
28 Dl-alaninc Japan 20 KGS./BAG
29 Edta/2,4 na Holland 25 KGS./BAG
30 Ethylene gylcol(EG) U.S.A,China 225 KGS./DRUM
31 Ferrous sulphate Local 25 KGS./BAG
32 Formalene Local 20 KGS./DRUM
33 Formic acid Korea,China,Local 25 KGS./DRUM
34 Glycerine U.S.A 25 KGS./BAG
35 Glycine China,Taiwan 250 KGS./DRUM
36 Guar gum india 25 KGS./BAG
37 I+G Korea 10 KGS./BOX
38 Gum rosin China 230 KGS./DRUM
39 Iodean Germany 70 KGS./DRUM
40 Isopropy alcohol(IPA) Japan,Shell 160 KGS./DRUM
41 Hydrogen Peroxide Local 30 KGS./DRUM
42 Malic acid S.A.B.G,Japan,China 25 KGS./BAG
43 Magnesium carbonate China 20 KGS./BAG
44 Magnesium chloride(Flake) Israel 50 KGS./DRUM
45 Magnnesium sulphate Local,China 25 KGS./BAG
46 Maltodextrin China 25 KGS./BAG
47 Managnese dioxide China 50 KGS./BAG
48 Methyl ethyl ketone(MEK) Japan 165 KGS./DRUM
49 Methylene chloride Japan 250 KGS./DRUM
50 Methyl paraben Japan 25 KGS.BAG
51 Modifide starch Local 25 KGS.BAG
52 Nitric acid Local 35 KGS./DRUM
53 Oxalic acid China 25 KGS./BAG
54 Poly aluminium Chloride(PAC) China,Japan 20,25 KGS./BAG
55 Paprika 20000,50000,100000 CU India,Spain 16 KGS./DRUM
56 Phoshoric acid China 35 KGS./DRUM
57 Poly electrolte(Polymer) Local,China,U.S.A 25 KGS./BAG
58 Potassium carbonate France,Local,Korean 25 KGS./BAG
59 Potassium citrate U.S.A 25 KGS./BAG
60 Potassium chloride Isarael,Germany 25,50 KGS./BAG
61 Potassium hydroxide 90-95% Korea 25 KGS./BAG
62 Potassium nitrate Isarael,China 25 KGS./BAG
63 Potassium permanganate China 50 KGS./DRUM
64 Potassium persulphate China,Japan 25 KGS./BAG
65 Potassium sorbate China 25 KGS./BOX
66 Propyl paraben Japan 25 KGS./BAG
67 Propylene glycol(PG) Japan,U.S.A,Shell 215 KGS./DRUM
68 Plus 2
69 Resin(CATION,ANION) Cannada,U.S.A 25 KGS./BAG
70 Skim mike Newzeland,Australia 25 KGS.BAG
71 Sorbitol Local 20 KGS./BAG
72 Sodium acetate China 25 KGS./BAG
73 Sodium acid
Pyrophosphate(SAPP)
Local,China 25 KGS./BAG
74 Sodium alginate China,Holland,India 25 KGS./BAG
75 Sodium benzoate U.S.A,Holland,China 25 KGS./BAG
76 Sodium bicarbonate China,Korea,BASF 25 KGS./BAG
77 Sodium Bichromate BASF,Buyer,U.S.A 25 KGS./BAG
78 Sodium bifluoride Korea,Japan 25 KGS./BAG
79 Sodium bisuphate China,Germany 25 KGS./BAG
80 Sodium carbonate China 40 KGS./BAG
81 Sodium citrate China 25 KGS./BAG
82 Sodium cyanide Korea,China 50 KGS./DRUM
83 Sodium dichoroisocyanurate 60% China,Japan 50 KGS./DRUM
84 Sodium erythorbate China 25 KGS./BAG
85 Sodium fluoride Germany 40 KGS./DRUM
86 Sodium hexametaphosphate England,France 25 KGS./BAG
87 Sodium hydrosufite BASF,China 50 KGS./DRUM
88 Sodium metabisulphite BASF,local,China 25 KGS./BAG
89 Sodium metasilicate Africa,France,China 25 KGS./BAG
90 Sodium nitrate Africa,Cheli,China,
Germany
25,50 KGS./BAG
91 Sodium perborate(MONO) Survey 30 KGS./BAG
92 Sodium perborate(TETRA) Survey 50 KGS./BAG
93 Sodium percarbonate Korea 25 KGS./BAG
94 Sodium persulphate China,Germany,Japan 25 KGS./BAG
95 Sodium saccharin China,Japan 50 KGS./DRUM
96 Sodium silicofuoried China,Japan 25 KGS./BAG
97 Sodium sulfite Japan 25 KGS./BAG
98 Sodium sulphate China 50 KGS./BAG
99 Sodium sulfide China 25 KGS./BAG
100 Sodium thiosulphate(HYPO) China 25 KGS./BAG
101 Sodium tripolyphoshate France,Local,China 25 KGS./BAG
102 Sorbitol powder Local 20 KGS./BAG
103 Stearic acid Indoesia,Malaysia 25 KGS./BAG
104 Sulfamic acid 98% Japan,Taiwan,Indo 25 KGS./BAG
105 Sulpur powder Local,Japan 25 KGS./BAG
106 Talcum powder Local,China 25 KGS./BAG
107 Tartaric acid China 25 KGS./BAG
108 Tapfill 8 Local 25 KGS./BAG
109 Taurine China 25 KGS./BAG
110 Tetra sodium
Pylophosphate(TSPP)
China 25 KGS./BAG
111 Titanium dioxide China,Taiwan,U.S.A 25 KGS./BAG
112 Trichloroisocyannric acid 90% Japan,China 50 KGS./DRUM
113 Trichlo ethylene 112 Japan 300 KGS./DRUM
114 Triethanolamine U.S.A 230 KGS./DRUM
115 Trisodium phosphate China 25 KGS./DRUM
116 Wheat gluten China 25 KGS./DRUM
117 Xanthan gum France,China,U.S.A\
Japan
25. KGS./BOX
118 Xylene Japan 200 Lite./DRUM
119 Zine Carbonate Local 25 KGS./DRUM
120 Zine Choloride Local 25 KGS./BAG
121 Zincoxide Local 25 KGS./BAG
122 Zinc Sulphate Local 25 KGS./BAG
123 Sodium hydroxide45%-50%
(Caustic soda) solution
Local 20/25 KGS./DRUM
124 Calcium oxide Local 25 KGS./BAG
125 Sodium hypochlorite 10% solution Local 25 KGS./DRUM
126 Hydrochloric acid 35% Solution Local 25 KGS./DRUM
127 Sodium chloride 99.99% Local 50 KGS./BAG
128 Liquid Chlorine 99.8% Local 25 KGS./DRUM
129 Calcium Hypochlorite 6% Solution Local 25 KGS./DRUM

Leave a Reply