โซดาไฟเม็ดนำเข้า เกรดAR 99% (NaOH) โซดาไฟห้องแล็ป

โซดาไฟเม็ดนำเข้า เกรดAR 99% (NaOH) โซดาไฟห้องแล็ป เคมีอุตสาหกรรม ขายเคมีราคาถูก มีแบ่งขาย ทั้งปลีกและส่ง ปัญญาเคมีภัณฑ์โซดาไฟเม็ดนำเข้า เกรดAR 99% (NaOH) โซดาไฟห้องแล็ป เคมีอุตสาหกรรม ขายเคมีราคาถูก มีแบ่งขาย ทั้งปลีกและส่ง ปัญญาเคมีภัณฑ์โซดาไฟเม็ดนำเข้า เกรดAR 99% (NaOH) โซดาไฟห้องแล็ป เคมีอุตสาหกรรม ขายเคมีราคาถูก มีแบ่งขาย ทั้งปลีกและส่ง ปัญญาเคมีภัณฑ์

⭐Sodium Hydroxide 99% เกรด AR หรือเกรดสำหรับการวิเคราะห์ ⭐
สินค้าเกรดนี้จะเป็นงานนำเข้ามาจากต่างประเทศ และจะถูกบรรจุมาในแพ็คเก็ตจากโรงงาน
เนื่องจากเป็นสินค้าเกรดที่ควบคุมเรื่องความบริสุทธิ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมเรื่องความบริสุทธิ์ของสินค้า
ไม่มีส่วนผสมของ Fe2O3 *********

มีลักษณะ เป็นของแข็งเม็ดสีขาว มีความบริสุทธิ์สูงกว่าแบบไข่มุกและแบบเกล็ดและ อีกทั้งไม่มีฝุ่นละอองขณะใช้งาน
อีกทั้งละลายน้ำได้ดี เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในห้องแล็ป หรืองานที่ต้องการด่างบริสุทธิ์  นอกจากนั้นโซดาไฟเม็ดมีคุณสมบัติในการดูดความชื้น หากเอาออกมาวางนอกบรรจุภัณฑ์แล้วตั้งทิ้งไว้จะกลายเป็นของเหลว เพราะถูกเจือจางด้วยความชื้น สำหรับการเจือจางในน้ำหรือการละลายน้ำ ห้ามเติมน้ำลงในโซดาไฟเด็ดขาด แต่ควรค่อยๆเติมโซดาไฟลงในน้ำ และแม้ว่าโซดาไฟไข่มุกจะไม่มีฝุ่น แต่ในขณะที่ละลายจะมีไอละเหยที่ทำให้เกิดการอีกเสบที่เยื้อบุระบบทางเดินหายใจ หากสูดดมเข้าไป ดังนั้นจึงควรใช้อุปกรณ์ป้องการสารเคมีหากต้องใช้งานโซดาไฟและควรละลายในที่ที่ระบายอากาศได้ดี

Leave a Reply