9492 กลีเซอริล โมโนสเตียเรท,Cutina GMS V

กลีเซอร์ลสเตียเรท หรือ กลีเซอรีล โมโนสเตียเรท เป็นส่วนผสมในครีมที่ทําหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นผิว ช่วยเพิ่มความหนืดแก่ครีม และเพิ่มความคงตัวของครีมไม่ให้ครีมเกิดการ แยกชั้น โดยเสริมหน้าที่กับสารทําอิมัลชัน ทําหน้าที่เป็น thickener เพิ่มความหนืด

ทางผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางค์ เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์โลชั่น หรือครีมที่ทําหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นผิว ช่วยเพิ่มความหนืดแก่ครีม และเพิ่มความคงตัวของครีมไม่ให้ครีมเกิดการ แยกชั้น โดยเสริมหน้าที่กับสารทําอิมัลชัน เหมาะสําหรับใช้ร่วมกับ Cetyl Alcohol เพื่อช่วยให้เกิดเนื้อครีมด้วย

INCI Name: Glyceryl Stearate, Glyceryl Monostearate
ชื่ออื่น : กลีเซอร์ลสเตียเรท หรือ กลีเซอรีล โมโนสเตียเรท
Cas Number : 123-94-4 12
ปริมาณการใช้ : 1-10%
คุณลักษณะ : ผลึกสีขาว
การละลาย: สามารถละลายในน้ํา หรือ น้ํามันโดยต้องให้ความร้อนจนเหลวก่อน
การเก็บรักษา: สามารถเก็บในอุณหภูมิห้อง แต่ปิดฝาขวดให้สนิท แล้วมิดชิดจากแสงแดด หรือความร้อน
วิธีการใช้ : ละลายด้วยความร้อนประมาณ 60องศา ให้กลายเป็นของเหลว และผสมในน้ํามัน (oil-phase)

ADD LINE

 

คำอธิบาย

กลีเซอริล โมโนสเตียเรท,Cutina GMS V 9492กลีเซอริล โมโนสเตียเรท,Cutina GMS V 9492